آبرسانی و فاضلابی

لوله پلی اتیلن از سایز 20 الی 900 میلیمتر جهت مصارف آبرسانی شهری و روستایی و شبکه های فاضلاب شهری و روستایی و شبکه های فاضلاب شهری و روستایی از مواد HDPE80 و HDPE100

طبق استاندارد ملی ISIRI 14427-2 و استاندارد آلمان DIN 8074 تولید می گردد.