محصولات آبیاری

لوله پلی اتیلن سایز 16 میلیمتر جهت مصارف آبیاری و آبیاری قطره ای  تولید شده از مواد LDPE40 طبق استاندارد ملی ISIRI 7607 .