کنترل کیفیت محصولات

این واحد مجهز به کاملترین و بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی و کارشناسان مجرب و دوره دیده و دارای تائیدیه از سازمان استاندارد می باشد.

لوله های تولید شده پس از انجام تستهای مختلف و آزمونهای کنترل کیفی طبق استاندارد ملی 2-14427 ISIRI و  استاندارد آلمان 8074 DIN دین آلمان وارد بازار می شوند.

مهمترین آزمونهای انجام شده به شرح زیر می باشد:

1 ـ شاخص جریان مذاب (MFI)

2ـ تعیین دانسیته

3ـ تعیین درصد کربن

4ـ آزمون فشار هیدرواستاتیک

5ـ آزمون فشار ترکیدگی

6ـ آزمون برگشت حرارت

7ـ اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله

8ـ کشش در نقطه پارگی

9ـ تعیین زمان القاء اکسایش

10ـ آزمون تعیین میزان پراکنش دوده

 

فرآیند تولید

خطوط تولید این شرکت مجهز به بروز ترین سیستمهای کنترلی  از قبیل سیستم اولتراسونیک جهت کنترل قطر و ضخامت لوله و سیستم گراویمتریک جهت کنترل وزن واحد متر لوله بر اساس جداول استاندارد می باشد که پرسنل تولید را قادر به تولید لوله هایی با ضخامت و قطر و وزن استاندارد می نماید.