شرکت آب گستر مازندران
لوله های پلی اتیلن جهت مصارف آبرسانی
واقع در شهرک صنعتی سلمانشهر
تولید لوله های پلی اتیلن
صادرات لوله به کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان

محصولات

клиенты

چهارشنبه, ارديبهشت 30, 1394

- Экспорт в Туркменистан, Армения и Таджикистан.

- Поставка Dumestic необходимо:

    - Министерство энергетики дочерней

    - Количество заводов

Custom

دوشنبه, ارديبهشت 28, 1394

-Exporting to Turkmenistan , Armenia and Tajikistan .

-Supply Dumestic needs:

   -Ministry of Energy subsidiary

   -A number of refineries

 

new product

پنج شنبه, ارديبهشت 24, 1394

new product